• 01

  Iň ýokarky gatlak

  Tor, forma, mahmal, süet, mikrofiber, ýüň ýaly ýokarky gatlak materiallarynyň giň görnüşi.
 • 02

  Esasy gatlak

  EVA, pu köpük, ETPU, ýat köpügi, gaýtadan işlenen ýa-da biobase PU ýaly zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryp bilersiňiz.
 • 03

  Ark goldawy

  TPU, PP, PA, PP, EVA, Dork, Ugler ýaly dürli esasy materiallar.
 • 04

  Esasy gatlak

  EVA, PU, ​​PORON ýaly dürli esasy materiallar
  Biobase köpük, aşa köpük.
ICON_1

Insolyň giň portfeli

 • +

  Önümçilik ýerleri: Hytaý, Günorta Wýetnam, Demirgazyk Wýetnam, Indoneziýa

 • +

  17 ýyl insol öndürmek tejribesi

 • +

  Insollar 150-den gowrak ýurda iberildi

 • million +

  Millionyllyk önümçilik kuwwaty 100 million jübüt

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Hil kepillendirilýär

  Iň ýokary ülňülere laýyk gelýän, insollarymyzyň berk, amatly we maksatlydygyna göz ýetirmek üçin içerki laboratoriýa bilen oňat enjamlaşdyrylan ýokary hilli önümleri / hyzmatlary hödürlemek bilen buýsanýarys.
 • Bäsdeşlik bahasy

  Hiline zyýan bermezden bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýäris.Netijeli önümçilik amallarymyz, müşderilerimize tygşytly çözgütler bermäge mümkinçilik berýär.
 • Durnukly amallar

  Durnuklylyga we ekologiýa taýdan arassa amallara ygrarlydyrys.Zawodymyz gaýtadan ulanylýan materiallary ulanmak, galyndylary azaltmak we energiýa sarp edilişini azaltmak ýaly ekologiýa taýdan arassa önümçilik proseslerine eýerýär.Uglerod aýak yzymyzy azaltmaga we ýaşyl geljege goşant goşmaga çalyşýarys.

Habarlarymyz

 • 微 信 图片 _20231018153537

  Foamwell FaW TOKYO-FASHION DÜN TO TO TOKYO-da şöhle saçýar

  Güýç insollaryny öňdebaryjy üpjün ediji Foamwell, 10-njy we 12-nji oktýabrda geçirilen meşhur “FaW TOKYO -FASHION WORLD TOKYO” -na gatnaşdy.Bu abraýly waka, Foamwell-iň öňdebaryjy önümlerini görkezmek we pudak hünärmenleri bilen işleşmek üçin ajaýyp platforma üpjün etdi ...

 • habarlar-1

  Ynkylap rahatlygy: Foamwell-iň täze material SCF Activ10-ny açmak

  Insole tehnologiýasy boýunça pudak lideri Foamwell iň täze açyş materialy: SCF Activ10 bilen tanyşdyrýar.Innowasiýa we amatly insollary ýasamakda on ýyldan gowrak tejribe toplap, Foamwell aýakgap rahatlygynyň çäklerini öňe sürýär....

 • habarlar

  “Foamwell” Faw Tokio-moda dünýäsi Tokioda duşuşar

  Foamwell FaW TOKYO FASHION DÜN TO TO TOKYO-da duşuşar FaW TOKYO-FASHION WORLD TOKYO Japanaponiýanyň ilkinji wakasydyr.Bu köp garaşylýan moda sergisi meşhur dizaýnerleri, öndürijileri, alyjylary we moda höwesjeňlerini bir ýere jemleýär ...

 • habarlar_1

  “Foamwell” 2023-nji ýyldaky material sergisinde

  Material Show, dünýäniň dürli künjeklerinden materiallary we komponentleri üpjün edijileri göni egin-eşik we aýakgap öndürijilerine birikdirýär. Satyjylary, alyjylary we pudak hünärmenlerini esasy material bazarymyzdan we aragatnaşyk ulgam mümkinçiliklerinden lezzet almak üçin birleşdirýär ....

 • täzelikler

  Maksimum rahatlyk üçin önümçilik materiallarynda köplenç haýsy materiallar ulanylýar?

  Iň amatly rahatlyk we goldaw bermek üçin insol önümçiliginde haýsy materiallaryň ulanylýandygy hakda pikir edip gördüňizmi?Insollaryň ýelmeşmegine, durnuklylygyna we umumy kanagatlanmagyna goşant goşýan dürli materiallara düşünmek kömek edip biler ...

 • Möjek
 • index_img
 • ALTRA
 • Balenciaga-Logo-2013
 • Bates_Footwear_Logo
 • başlyk-logo
 • callaway-logo
 • ck
 • dr.martens
 • hoka_one_one___logo
 • awçy nyşany
 • Güýjükleri gysyň.
 • KEDS
 • Lakoste-logo
 • lloyd-logo
 • Logo-Merrell
 • mbt_logo_ aýakgap_1
 • rokport
 • HOWPSUZ_JOGGER
 • saucony-logo
 • Sperry_OfficialLogo-göçürme
 • Tommy-Hilfiger-logo